Background

Nies li jaqilgħu billi jixorbu l-alkoħol


Alkoħol u Logħob tal-Ażżard: Żewġ Drawwiet Riskjużi

L-alkoħol u l-logħob tal-azzard jidhru bħala żewġ elementi ta' drawwiet li ilhom sekli sħaħ fil-ħajja soċjali tas-soċjetajiet. Għalkemm kemm l-alkoħol kif ukoll il-logħob tal-azzard jistgħu jidhru divertenti u li ma jagħmlux ħsara għall-ewwel, jistgħu jwasslu għal problemi serji bħala riżultat ta 'użu mhux ikkontrollat ​​u eċċessiv. F'dan l-artikolu, se niddiskutu l-effetti tal-alkoħol u l-logħob tal-azzard fuq l-individwi u r-riskji maħluqa minn dawn iż-żewġ drawwiet flimkien.

Effetti u Riskji tal-Alkoħol:

  1. Effetti Fiżiċi: Konsum eċċessiv ta 'alkoħol jista' jikkawża ħsara serja lill-organi bħall-fwied, l-istonku u l-frixa. Konsum regolari u eċċessiv ta 'alkoħol jista' jwassal għal mard bħal ċirrożi tal-fwied u ulċeri fl-istonku, kif ukoll tiddgħajjef tas-sistema immuni.

  2. Effetti Psikoloġiċi: L-alkoħol jista’ jaffettwa b’mod negattiv il-kapaċità ta’ individwu li jieħu deċiżjonijiet. Jista' wkoll jikkawża dipressjoni, ansjetà u problemi oħra ta' saħħa mentali.

  3. Effetti Soċjali u Ekonomiċi: Individwi bid-dipendenza fuq l-alkoħol jistgħu jesperjenzaw problemi fil-ħajja tan-negozju tagħhom, jiltaqgħu ma' diffikultajiet fir-relazzjonijiet soċjali tagħhom, u jaqgħu f'diffikultajiet ekonomiċi.

Effetti u Riskji tal-Logħob tal-Ażżard:

  1. Effetti Ekonomiċi: Il-logħob tal-azzard, speċjalment meta jibqa' bla kontroll, jista' jwassal biex individwi jesperjenzaw problemi finanzjarji serji.

  2. Effetti Psikoloġiċi: Il-vizzju tal-logħob tal-azzard jista' jwassal għal tnaqqis fl-istima personali, depressjoni, ansjetà u ħsibijiet suwiċidali.

  3. Effetti Soċjali: Id-drawwiet tal-logħob tal-azzard jistgħu jikkawżaw problemi serji fir-relazzjonijiet tal-familja u l-ħajja soċjali. Dan jista' jwassal biex l-individwu jsir iżolat jew ostracized mis-soċjetà.

Riskji li Jikkunsmaw Alkoħol u Logħob tal-Ażżard Flimkien:

F'ħafna ambjenti tal-logħob tal-azzard, il-konsum tal-alkoħol huwa mħeġġeġ. Il-fatt li l-alkoħol jaffettwa b'mod negattiv il-kapaċità ta 'teħid ta' deċiżjonijiet ta 'individwu jista' jżid ir-riskji fil-logħob tal-azzard. Taħt l-influwenza tal-alkoħol, l-individwi jistgħu jonfqu aktar flus, jagħmlu imħatri aktar riskjużi, u jilagħbu aktar bit-tama li jirbħu lura l-flus li tilfu.

Riżultat:

Kemm l-alkoħol kif ukoll il-logħob tal-azzard jistgħu jwasslu għal problemi fiżiċi, psikoloġiċi u soċjali serji jekk ma jinżammux taħt kontroll. Huwa kritiku li l-individwi jkunu konxji ta 'dawn iż-żewġ drawwiet u jifhmu r-riskji għal ħajja b'saħħitha. Għalhekk, drawwiet bħal dawn m'għandhomx jiġu ffurmati jew jekk jeżistu, għandhom jiġu intervenuti.

Prev Next