Background

Mga Taong Kumita sa Pag-inom ng Alak


Alak at Pagsusugal: Dalawang Mapanganib na Gawi

Ang alak at pagsusugal ay lumilitaw bilang dalawang elemento ng ugali na nasa buhay panlipunan ng mga lipunan sa loob ng maraming siglo. Bagama't ang alak at pagsusugal ay mukhang masaya at hindi nakakapinsala sa simula, maaari silang humantong sa mga seryosong problema bilang resulta ng hindi nakokontrol at labis na paggamit. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga epekto ng alkohol at pagsusugal sa mga indibidwal at ang mga panganib na dulot ng dalawang gawi na ito nang magkasama.

Mga Epekto at Mga Panganib ng Alkohol:

  Mga Pisikal na Epekto: Ang labis na pag-inom ng alak ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa mga organo gaya ng atay, tiyan at pancreas. Ang regular at labis na pag-inom ng alak ay maaaring humantong sa mga sakit tulad ng liver cirrhosis at mga ulser sa tiyan, gayundin ang paghina ng immune system.

  Mga Epekto sa Sikolohikal: Ang alkohol ay maaaring negatibong makaapekto sa kakayahan ng isang indibidwal sa paggawa ng desisyon. Maaari rin itong mag-trigger ng depression, pagkabalisa at iba pang problema sa kalusugan ng isip.

  Mga Epekto sa Panlipunan at Pang-ekonomiya: Ang mga indibidwal na may pagkagumon sa alak ay maaaring makaranas ng mga problema sa kanilang buhay negosyo, makatagpo ng mga kahirapan sa kanilang mga relasyon sa lipunan, at mahulog sa mga kahirapan sa ekonomiya.

Mga Epekto at Mga Panganib ng Pagsusugal:

  Mga Epekto sa Pang-ekonomiya: Ang pagsusugal, lalo na kapag ito ay patuloy na hindi nakokontrol, ay maaaring maging sanhi ng mga indibidwal na makaranas ng malalang problema sa pananalapi.

  Mga Epekto sa Sikolohikal: Ang pagkagumon sa pagsusugal ay maaaring humantong sa pagbaba ng pagpapahalaga sa sarili, depresyon, pagkabalisa at pag-iisip ng pagpapakamatay.

  Mga Epekto sa Panlipunan: Ang mga gawi sa pagsusugal ay maaaring magdulot ng malubhang problema sa mga relasyon sa pamilya at buhay panlipunan. Ito ay maaaring humantong sa pagiging hiwalay o pagkakahiwalay ng indibidwal sa lipunan.

Mga Panganib sa Pag-inom ng Alak at Pagsusugal nang Magkasama:

Sa maraming kapaligiran ng pagsusugal, hinihikayat ang pag-inom ng alak. Ang katotohanan na ang alkohol ay negatibong nakakaapekto sa kakayahan ng isang indibidwal sa paggawa ng desisyon ay maaaring magpapataas ng mga panganib sa mga laro sa pagsusugal. Sa ilalim ng impluwensya ng alak, ang mga indibidwal ay maaaring gumastos ng mas maraming pera, gumawa ng mas peligrosong taya, at magsusugal nang higit pa sa pag-asang mabawi ang perang nawala sa kanila.

Resulta:

Ang parehong alak at pagsusugal ay maaaring humantong sa mga seryosong problemang pisikal, sikolohikal at panlipunan kung hindi makokontrol. Napakahalaga para sa mga indibidwal na magkaroon ng kamalayan sa dalawang gawi na ito at maunawaan ang mga panganib para sa isang malusog na buhay. Kaya naman, hindi dapat mabuo ang mga ganyang gawi o kung mayroon man, dapat itong mamagitan.

Prev Next